Als de dagen

losser zitten

Onlangs verscheen de tweede dichtbundel van Gaston Bannier:

'Als de dagen losser zitten'.

Gedichten die je in je hart bewaart, om ze nooit meer te laten gaan.

 

'o, die taal toch,

die taal die zo gemakkelijk

haar vingers afhaalt

van wat ze eigenlijk wil zeggen.

hoeveel woorden

heb ik zo al niet verloren?'

U kunt het boek bestellen in de webwinkel.

(€ 19,50, geen portokosten)

Lopen zonder een stap

te verzettten

In 2009 verscheen de dichtbundel ‘Lopen zonder een stap te verzetten’, inmiddels de tweede druk. Gedichten die je telkens weer wilt lezen. Gedichten om mee te nemen, in je hoofd, in je hart, in je schoudertas…

 

Een aantal gedichten uit deze bundel zijn in verschillende bloemlezingen terecht gekomen.

U kunt het boek bestellen in de webwinkel.

(€ 17,50, geen portokosten)

 

Poëzie in de openbare ruimte

Een aantal gedichten van Gaston zijn in de openbare ruimte verschenen.

Hieronder een selectie daaruit.

'Gaston in de foyer van filmhuis Bussum bij de onthulling van het gedicht geschreven ter gelegenheid van 40 jaar Filmhuis Bussum.

In 2014 werd het gedicht ‘Ode aan Bussum’ geschilderd op de muur van de bibliotheek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de bibliotheek. Gaston was op dat moment de stadsdichter van Bussum.

 

In de stationshal van Naarden-Bussum hangen twee gedichten van Gaston gecombineerd met fotografie van Feiko Koster.

Raamgedicht

In het centrum van Bussum, vlakbij C&A, staan vijf banken met korte gedichten van Gaston.

Hier een selectie.

In de centrale hal van Alzheimer Nederland in Amersfoort hangt dit gedicht.

info@gastonbannier.nl   |   +31 6 29 46 26 51

Als de dagen losser zitten

Lopen zonder een stap

te verzettten

info@gastonbannier.nl

+31 6 29 46 26 51